لحیم کاری و مونتاژ از موضوعات فرعیه که کمتر بهش پرداخته میشه ولی خیلی مهمه. حالا من دو تا سوال دارم (اگر مدیر نبینه):
1- ماژول کوچکی مثل A4899 رو چطوری داخل جعبه مهارش کنم؟
2-لحم کاری ظریف رو چطوری میشه انجام داد؟ اصلا یک مرجع آموزش لحیم کاری به من معرفی کنید.