سلام
وقتی پروب اسکوپ رو به خروجی ECG وصل میکنیم ، led ثابت میشه و چشمک نمیزنه
و هیچ خروجی روی اسکوپ نداریم.
کسی راه حلی داره؟