از دوستان کسی تجربه کار با plc s5 siemens تحت داس رو داره ؟ برای دیدن برنامه به صورت آنلاین کسی می دونه روند کار چه طور هست ؟