شرح موقعیت شغلی

شرکت فنی و مهندسی در خصوص تکمیل نیروی متخصص در چندین تیم خود نیازمند افرادی با شرایط ذیل می باشد؛


  • آشنا با میکروکنترلرهای arm
  • تسلط بر طراحی و تجزیه و تحلیل مدارات آنالوگ
  • تسلط بر نرم افزارهای Altium designer
  • توانمند در برنامه نویسی
  • خلاق و با انگیزه
  • توانمند در زبان C , ++C
  • AVR1083@gmail.com