سلام.
آیا امکان ارسال تصویر با ماژولهای سری sim 800 وجود دارد؟
از دوستان تجربه ای؟ نظری؟