سلام. کسی کد مربوط به تنظیم زمان و تاریخ و همچنین دریافت اونا رو توسط DS1307 یا DS3231 البته با Xmega داره؟ با کدویژن.
من تاپیکی رو که آقای کی نژاد پاسخ کوتاهی بهش داده بودند رو در اینمورد خوندم. زمان رو نشون میده ولی نمیدونم چجوری میشه با xmega128 زمان رو تنظیم هم کرد.