سلام
میخاستم در مورد سیستم های رادارنفوذی زمین اطلاعاتی کسب کنم.در مورد فرکانس موجهای ارسالی و نحوه پردازش و ...
تشکر