در این مقاله آشنایی جزیی با مقدمات مبدل A/D و D/A از نظر سخت افزاری و تئوری و قضیه نمونه بردار ی و انواع فیلتر های دیجیتال پیدا می کنیم که در ساختار رله های دیجیتال(عددی) استفاده می شود.برای دیدن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
:NO: :wow: :applause: :agree: :NO:


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت