باعرض سلام وخداقوت
یه سوالی از خدمتتون داشتم:
کسی هست که در نیرا سیستم کارآموزی رو گذرونده باشه؟
دوره کارومهارت چجوریه؟
واقعا ارزش داره کارآموزی در اونجا؟
ممنون