سلام دوستان،
یه سوال دارم، آیا lpc1768 از همه انواع sd card با ظرفیت های متفاوت و کلاس های (سرعتهای کاری) متفاوت کار میکند؟
همه sd card ها قابل پشتیبانی هستند؟