سلام دوستان من برای اولین بار به مشکل جالبی برخورد کردم

وقتی برد من اتصالات unroute نشده دارم در بخش drc مینویسه هیچ مسیر روت نشده ای نیست !! چطور ممکنه ؟؟
سپاس