سلام.
کسی یه آیسی داریور برای ماسفت p کانال می شناسه؟ خیلی بهش نیاز دارم.