سلام دوستان
من میخوام فوتبال کاغذی رو پیاده سازی کنم و میخوام از الگوریتم آلفا بتا استفاده کنم. کسی میتونه تابع ارزیابی بهم پیشنهاد کنه؟