با سلام خدمت همه دوستان

من برنامه سرو موتور را را که در مثالهای خود آردوینو بود را اجرا کردم و از سرو موتور MG 946R استفاده کردم. ولی درست کار نمی کنه و چند مشکل داره.
1- بصورت روان حرکت نمی کند. چون delay(25) استفاده کردم انتظار میره که خیلی روان حرکت کنه ولی بصورت پله ای حرکت می کنه.
2- وقتی 180 درجه میچرخه همانجا می ایسته در حالیکه برنامه بگونه ای نوشته شده که باید برگرده.

پورت های مختلف pwm را هم امتحان کردم ولی درست نشد.
در ضمن وقتی که سرو موتور را وصل می کنم LED کنار پورت 13 چشمک زن می شود و وقتی که سرو موتور را قطع می کنم این LED روشن باقی می ماند.
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.

کد:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 //myservo.attach(pin,min,max);
 myservo.attach(11);
}

void loop() 
{
 myservo.write(pos);
 for (pos=0 ; pos<=180 ; pos +=1)
 {
  myservo.write(pos);
  delay(5);
 }
 delay(1000);
 for (pos=180 ; pos>=0 ; pos -=1)
 {
  myservo.write(pos);
  delay(5);
 }
 delay(1000);
}