سلام
پرسشی داشتم درمورد اینکه چگونه می توان در برنامه hdنوشته یاعکس یا افکتی را به صورت اسلاید پشت سرهم نشان داد؟
سوال بعدی اینکه در hd میشه چند برنامه و همراه با عکس و متن و... تعریف کر برای چی هست