سلام دوستان
کاربرد سلف القایی را در می خوام ترجیحا با مدارش باشه بهتره یه کاربرد ساده از سلف القایی که زیاد پیچیده نباشد .سلف القایی کاتالوگ هم داره؟شامل جه جیزهاییه؟