من چند تا برد cnc shield v3 دازم که هیچ کدوم کار نمی کنه کسی تجربه تعمیر این برد ها ر وداره؟ اصلا چه جوری می شه از سالم بودنش مطمین شد؟