سلام مقاله های زیر رو از سیویلیکا میخام ممنون میشماگر دسترسی دارید برام دانلود کنید

جایابی بهینه ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی و ذخیره سازهای انرژی به صورت همزمان با الگوریتم ژنتیک

ICEEC01_112

بهینه سازی چند هدفه جایابی ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکیدر شبکه توزیع نمونه

: NAECE01_093

جایابی ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی و تاثیر آن در بهبود پروفیل بار ریزشبکه

MUNCE01_015

بهینه سازی جایابی ایستگاه های شارژ و دشارژ خودرو های هیبریدی و تاثیرات آن بر شبکه توزیع

ELECONFK03_106

مکان یابی ایستگاههای سریع شارژ در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار خودروهای برقی با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی

ICEEE08_036

مکان یابی بهینه ایستگاه های تبادل انرژی وسایل نقلیه قابل شارژ به منظور بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات

NAEC02_083