سلام سال نو بر شما اساتید مبارک
از دوستان کسی ایسیCD5151CP داره یا میتونه تهیه کنه برام بفرسته ادرسمو بهش میدم سپاسگزارم