سلام.
آیا کسی اطلاع داره که از ماژول های بلوتوث سریhc-0x کدام یک داره از رده خارج میشه یا شده و دیگه تولید نمیشه؟
( مثل sim900).
ماژول جدیدی از این سری چه ماژولی هست