سلام
من میخواستم این دو معادله رو بصورت پرامتری حل کنم ولی اررور میده.
ego-1)*(ar-2*ao)*(ao*po+do)/((ao)*(ao-ar))+(ao*(egr*(pr-tr)+ewr*(rvr-tr)-pr)+(ego*(po-to)+ewo*(rvo-to)-po)*(ar-2*ao))/(ao-ar)+((ego-1)*(ar*pr+dr))=0)
egr-1)*(ao*po+do))/(ao-ar)-((egr-1)*(ar*pr+dr))/(ao-ar)+(1-((egr*(pr-tr)+ewr*(rvr-tr)-pr)-(ego*(po-to)+ewo*(rvo-to)-po))/(ao-ar))*ar=0))
متغیرهایی که میخوامشون po و pr هستن. با دستور solve هرچی میزنم اررور میده.

ممنونم میشم از دوستان کسی بتونه کمک کنه.