سلام
چطور میشه جهت نمایشگر برای برد stm32f429i disc1 در حالت Landscape mode قرار داد
من با stemwin کار میکنم