سلام کسی نحوه راه اندازی این المان رو میدونه؟به دو پایه مجاور هم ۲۲۰ اعمال کنم جوابه؟یا مدار میخواد