سلام دوستان یک منبع و راهنمایی برای نحوه ی استفاده از NFC , و چگونگی ارتباطش با ARM و LPC 1768 میخاستم.
حتی یک نمونه کدم باشه. عالیه.