سلام من میخوام روشنایی یک میدان رو انجام بدم چطوری میتونید بهم کمک کنید ؟