سلام. زبان PIC Basic که اغلب برای برنامه نویسی میکروکنتلرها استفاده میشه، طرفدارای زیادی داره که این مجموعه نسبتا کامل حتما به دردشون میخوره. بفرمایید:

http://www.megaupload.com/?d=6Y6AYNGK

Pass: www.eca.ir