گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي
تهيه كننده: امير شيخ نجدي

فهرست آزمايش ها:
آز1- بررسي خطاي ماندگار در سيستم هاي درجه2
آز2- كنترل كننده ها
آز3- كنترل كننده سيستم ها درجه 2 با استفاده ار رله
آز4- كنترل كنندهlead lag&zero pole
آز5- بررسي خطاي ماندگار در سيستم هاي درجه 2

گزارش كار تايپ شده و به صورت فايل pdf مي باشد.


لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=675