سلام
کسی تا بحال با ماژول mc551 کار کرده؟؟
یا درایوری براش سزاغ نداره؟؟