با سلام ماژول HC-SR501( موجود در فروشگاه) به محض اینکه منفی تغذیه وصل میشه خروجی داره ( در حالتیکه هنوز + متصل نشده ؟) مشکل چی میتونه باشه ؟