آيا به قطعات الكترونيك مثل خازن و مقاومت و... ارز 4200 توماني تعلق نميگيرد؟

خوب دوستان با توجه به گراني هاي اخير هر پروژه يا كيتي كه ساخته بشه دو برابر 3 ماه پيش هزينه مي بره
حالا سئوال اينجاست كه آيا به قطعات الكترونيك مثل آيسي ها خازنها مقاومت ها و... كه از خارج وارد مي شوند و نقش اصلي در امور تعميراتي كامپيوترها موبايل ها و يا الكترونيك و... دارند ارز دولتي تعلق نميگيره؟
آيا سايتي وجود داره كه با ارز دولتي اقدام به واردات و فروش منصفانه كنه يا همه جا آزاد عرضه ميشه؟