سلام
من برای سوراخ کاری دیوار به یک فرستنده گیرنده نیاز دارم که بتونم نقطه دقیق دو طرف دیوار پیدا کنم . چه روشی رو پیشنهاد میدین؟