با سلام دوستان
من هنگام کپی چند المان در آلتیوم با خطایinvalidparameter روبرو میشم در حالی که قبلا اصلا چنین خطایی نمی داد
آیا کسی می داند مشکل چیست و باید چگونه رفعش کرد
من حتی نرم افزار را هم پاک و نصب مجدد کردم ولی مشکل هنوز برطرف نشده