با سلام
کسی با ماژولهای موقعیت یاب ذیل کار کرده و یا مشابه آنها رو میشناسه؟؟
MIMU, XW-IMU5220
AHRS, XW-ADU7612