سلام دو عدد دیود شیشه ای مثل دیود زنر نیم وات در یک محافظ برق سوخته ولی نتوانستم شماره اش را بدانم فقط روش نوشتهa1ودیگر چیزی نیست.لطفا راهنمایی کنید .روی برد هم نوشته dz ک احتمالا زنر هستند .