سلام
کسی سورس Altium NEXUS 1.1.7 رو داره یا لینکی غیر از Altium که بشه دانلود کرد
ممنون