سلام من دو تا ماژول sx1278 دارم کخ یک برنامه پینگ پونگ رو ر دو تا برد با ماژول sx1278 ریختم ولی برد بیشتز از 5 متر ارسال و دریافت قطع میشه . میخاستم بدونم مشکل از کجاست . این ماژول ها با مدولاسیون lora
تا چند کیلومتر هم جواب میدهند . با تشکر