سلام
یک برد طراحی کردیم و خود ماژول را نصب کردیم .
وقتی یک AT میفرستم کلی OK میفرسته . از PL2303 روی برد استفاده میکنم ، به USART1 ماژول وصل است .
مشکل از برد هست ؟
تشکر.