با سلام میخوام بدونم چطور میشه یک هیت سینگ مناب برای یک ترانزیستور با استفاده از روابط ریاضی گذاشت بعد از کلی تحقیق متوجه شدم باید ابتدا مقاومت Rth هیت سینگ را بدست آورد سپس در یک فرمول دیگه ای گذاشت و.....اینرابطه اینطوریه اما نمیدونم به شکل نماد ریاضی چطور هست :
(مقاومت حرارتی قابل قبول - مقاومت حرارتی بدنه قطعه تا محیط)/( مقاومت حرارتی قابل قبول * مقاومت حرارتی بدنه قطعه تا محیط)=حداکثر مقاومت حرارتی قابل قبول هیت سینک

کسی اطلاعات در این زمینه داره کمک کنه ممنون میشویم .