بسم الله الرحمن الرحیم
از دوستان و مهندسان عزیز کسی می تواند آموزش راه اندازی ال سی دی های رنگی با CUBEMX و مد FSMC میکرو های STM32 را کامل آموزش بده؟!!! خدا خیرش بده
مثلا برد STM32F407 یا VET6 و ال سی دی های 1289 و 1963 فقط باCUBEMX .
من همه کار ها را انجام میدم وقتی برنامه را با کیل باز می کنم دیگه بلد نیستم چطوری ال سی دی را تعریف کنم