سلام به همگی.
من تازه با متلب شروع به کار کردم می خوام برای fpga یک فیلتر FIR درست کنم ولی مشکی که هست می خوام مشخصات این دستور filterمثلا APASS وASTOP وFPASS و FSTOP و FS اونو بدونم تا بتونم دیزاین فیلتر & آنالیزر نرم افزارمتلب اونو درست کنم.