یک سیآ* دی صوتی که برای علاقه آ*مندان به یادگیری لغات زبان انگلیسی کولاک میآ*کند. این دورهآ* ی آموزشی با بهترین روشآ*های آموزش بیش از 150 کلمه از جالبآ* ترین و بحثآ* برانگیزآ*ترین لغات زبان انگلیسی را به دایرهآ* ی لغات شما اضافه میآ*کند. این سیآ* دی برای زبان آ*آموزان، حرفهآ*ای آ*ها و همه آ*آ*ی کسانی که با کلمات زبان انگلیسی سر و کار دارند، یک دورهآ*ی به یاد ماندنی خواهد بود.


منبع
http://www.kamyabonline.com/modules.php?name=News&new_topic=30