ایا میشه از بلوک های سازنده موبایل مثلا امپلی فایر یا فیلترهای صوتی از موبایل جدا کرده واستفاده کرد؟
حالا حداقل هر موبایلی که این واحد ها رو بصورت جداگانه داشته باشه.