سلام. می خواستم خواهش کنم یکی از دوستان مدار یک یکسوساز تمام موج با تقویت کننده ی عملیاتی رو قرار بده و بیزحمت توضیح بده چه جوری کار می کنه