باسلام من میخواستم ی هیتر بسازم شدیدا ساده بسازم که
بتونه دما و مقدار هوای خروجی هیتر رو کنترل کنه
به نظر شما دسته هیتر فن دار بگیرم یا ساده و کلا یک توضیح
کامل در مورد خرید دسته و ساخته مدار کنترل برام بگین ممنون
میشم