سلام و خسته نباشید خدمت اساتیید محترم ببخشید من یه سوال داشتم تومدار رزونانس سری کوره القای وقتی فرکانس میره روی فرکانس رزونانس نمونه جریان با ولتاژ 90 درجه ازهم اختلاف فاز پیدا میکنن بعد حداکثر ولتاژروی خازن های مدار تانک میوفته ومیشه فهمید که فرکانس تنضیمی درسته اما تومدارات رزونانس موازی فرق میکنه میشه منو توپیدا کردن فرکانس رزونانس از روی شکل موج های مدار موازی کمک کنید اختلاف فاز بین ولتاژوجریان باید چقدر باشه یا مشخصه دیگه مثل ولتاژ وجریان مدار که تورزونانس کم میشه یا زیاد میشه ممنون