سلام دوستان
سورس آلتیوم هر کدارم از بردهای زیر را اگر دارید لطفا قرار دهید ممنون
Nano
MEGA2560 با ch340g