دوستان
من اين شركت يكي از بهترين توليد كننده هاي انواع سنسورها در ايران است
شايد اون سنسوري كه شما مي خوايد رو داشته باشه
http://www.tabrizpeguh.com