سلام دوستان میخواستم ببینم کسی میتونه منو راهنمایی کنه که چور میشه با کتابخونه حال و DMA هر مثلا 10 میلی ثانیه 8 تا کانال از adc رو تو متغیری زخیره کرد؟؟؟