سلام.
سایژ مناسب سیم لاکی برای موتور براشلس چنده؟
اینایی که توی خود مبراشلس تجاری استفاده شدن سایزشون چنده؟