سلام
دارم بوت لودر می نویسم و یه نرم افزار سی شارپ نوشتم که میکرو رو پروگرم کنه وقتی میکرو درحال ارسال اطلاعات هست یه سری اطلاعات هرز دریافت می کنه که کامپیوتر نفرستاده وقتی یک بایت می فرستم مشکلی نداره ولی تو یه قسمت از برنامه باید ۷ بایت اطلاعات از میکرو به کامپیوتر فرستاده بشه که کامپیوتر تصمیم گیری می کنه و شروع به پروگرم می کنه با شروع فرستادن اولین بایت از این ۷ بایت میکرو یک بایت هرز دریافت می کنه و باعث می شه اطلاعات بهم بریزه چون از وقفه برای دریافت اطلاعات استفاده کردم همزمان با ارسال اطلاعات دریافت هم می کنه و این مشکل ساز شده البته مشکل رو حل کردم و بعد از ارسال ۷ بایت بافر دریافت رو خالی می کنم تا اطلاعات هرز از بین بره اما علت بوجود اومدن این اطلاعات هرز رو می خوام بدونم تا جای دیگه مشکل ساز نشه کسی نظری تجربه ای داره تا به این برادر کوچیکترش کمکی کنه و از تاریکی جهل نجاتش بده؟